Projekti

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

Tarkastettu
Patolakoti

Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt projektin Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus (Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing).

​Vuosina 1.1.2014−15.6.2017 toteutettavan projektin yhteistyökumppaneina ovat Kela, STM ja Sosiaalialan Työnantajat ry.

Projektin tavoitteena on selvittää nykyisten palvelujen toimivuutta ja keinoja, miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Vanhuspalvelulaki ja hallituksen rakennepoliittinen ohjelma painottavat laitoshoidon vähentämistä ja kotona annettavan tuen lisäämistä.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava edelleen niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Toimintakykyinen vanhuus vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää ja hillitsee hoitokustannusten kasvua. Tutkimustietoa tästä ja ylipäänsä palvelujärjestelmän toimivuudesta on kuitenkin vähän.  Projektissa selvitetään valtakunnallisten rekisteriaineistojen ja muiden tietojen avulla edellä esitettyjä asioita.

Projektissa myös levitetään tietoa siitä, miten palvelutuotantoa kehittämällä voidaan parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

ELSE-julkaisusarja

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Uusimmat Else-julkaisut

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags

Teija Mikkola

Teija Mikkola
Teija
Mikkola
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannusvertailut
Puhelinnumero
+358 9 771 2691
Organisaatio

Tero Tyni

Tero Tyni
Tero
Tyni
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon talousasiat
  • palvelujen rahoitus
  • kuntien väliset korvaukset
  • tuottavuus
Puhelinnumero
+358 9 771 2246
Organisaatio

Eevaliisa Virnes

Eevaliisa Virnes
Eevaliisa
Virnes
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • vanhuspalvelut
  • kotipalvelut
  • omaishoito
  • asumispalvelut
  • laitoshoito
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Organisaatio