Laitoshoidon maksut

Tarkastettu
Hoitajat vuodeosastopotilaan luona.

Laitoshoidon maksuja peritään yksiköissä, jotka antavat yleensä ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa eli sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja kehitysvammalaitoksissa. Lastensuojelun laitoshoidon maksuista on erilliset säännökset.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1992/734) 7 c §: n ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
12 §: n mukaan.

Laitoshoidon maksu voidaan periä tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä. Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos saa periä asiakasmaksua enää lähtöpäivältä. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos tulopäivä ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu. 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä maksuna 1.1.2016 alkaen enintään 49,50 euroa hoitopäivältä.

Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä. (1.1.2016 alkaen). 

Asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitettu maksukatto on 1.1.2016 lukien 691 euroa.

Lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa asiakasmaksu on 1.1.2016 alkaen hoitopäivältä enintään 22,80 euroa. Eräissä poikkeustapauksissa maksua ei peritä.

Mikäli asiakas/potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä peritään maksuna enintään 22,80 euroa.

Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja voidaan periä terveyskeskuksessa tai
sairaalassa taikka sen toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä
kalenterivuodessa. 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan.

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 107 euroa 1.1.2016 lähtien.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. 

tags

Sami Uotinen

Sami Uotinen
Sami
Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies
Vastuualueet
 • sosiaalihuollon lakiasiat
 • sosiaalihuollon tietosuoja
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Organisaatio

Anu Nemlander

Anu Nemlander
Anu
Nemlander
Erityisasiantuntija, Tieto- ja taloustiimin esimies
Vastuualueet
 • terveydenhuollon talous ja palvelurakenteet
 • kuntien kustannusvertailut
 • terveydenhuollon asiakasmaksut
 • kansainvälinen toiminta
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Organisaatio

Eevaliisa Virnes

Eevaliisa Virnes
Eevaliisa
Virnes
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • vanhuspalvelut
 • kotipalvelut
 • omaishoito
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Organisaatio