Sairaanhoitopiirien osavuosi- ja vuosikatsaukset

Tarkastettu

Yhteenvetoon on koottu 20 sairaanhoitopiirin kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevia osavuosi- ja vuosikohtaisia seurantatietoja. Tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain.

Palvelurakenteiden ja tietojärjestelmien uusimiset vaikeuttavat osassa sairaanhoitopiireistä vertailukelpoisten ja luotettavien seurantatietojen raportointia. Tämän vuoksi tiedot eivät osin ole aivan kattavia - eivätkä kaikki täysin vertailukelpoisia.

Selvitys on poikkileikkaus alustavista tiedoista. Tämä ei ole tilasto. Osa yksittäisistä suurista muutoksista - ilman selittäviä syitä - johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. Rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja suurten muutosten syitä on raportoitu vastaajien kommenteissa.

Alla liitteinä osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2016 ja 2015.

tags

Anu Nemlander

Anu Nemlander
Anu
Nemlander
Erityisasiantuntija, Tieto- ja taloustiimin esimies
Vastuualueet
  • terveydenhuollon talous ja palvelurakenteet
  • kuntien kustannusvertailut
  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kansainvälinen toiminta
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Organisaatio

Mari Sjöholm

Mari Sjöholm
Mari
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelut
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Organisaatio