Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot

Tarkastettu

Yhteenveto on koottu 57 suurimman kunnan sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysyhtymän (Eksoten) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osavuosi- ja vuosikohtaisten seurantatietojen perusteella. 

​Nämä ovat toteumatiedoista raportoituja todellisia nettotoimintamenoja. Niitä verrataan edellisvuoden vastaaviin menoihin sekä alkuperäisiin talousarvioihin. Toteumaseurannan tiedot eivät ole tarvevakioituja, kuten eivät ole talousarvioidenkaan tiedot. Taulukoissa on mukana ikäihmisten väestöosuuksien indeksit sekä sairastavuusindeksi.

Eri kunnissa on hyvinkin erilainen väestön ikä-, tarve- ja palvelurakenne, mikä on tarpeen muistaa, kun silmäilee menojen suuruutta. 

Osassa kunnista kunnallisten palvelujen käyttöosuudet ovat suurempia kuin toisissa, mikä johtuu mm. väestörakenteesta ja työllisyydestä. Työterveyshuollon merkittävä osuus korvaa kunnallisia perusterveydenhuollon palveluja. Kunnan menojen suuruuteen vaikuttavat luonnollisesti palvelujen monipuolisuus, oikea-aikainen saatavuus, riittävyys, rakenteet sekä asukkaiden käytettävissä olevat tulot ja sen myötä mahdollisuus ostaa tarvitsemiaan hyvinvointipalveluja myös omilla rahoillaan.

Koosteeseen toimitetut tiedot eivät ole täysin yhdensisältöisiä. Vertailuvuosien poikkeukselliset tilanteet näkyvät muutoksina eräiden kuntien toteumissa. Osavuosikatsauksissa kaikki menot ja tulot eivät kirjaudu täsmälleen samalla aikataululla eri vuosina, mikä näkyy suurehkoina eroina.

Selvitys on poikkileikkaus alustavista tiedoista. Tämä ei ole tilasto. Osa yksittäisistä suurista muutoksista - ilman selittäviä syitä - johtaa virheellisiin kuntakohtaisiin johtopäätöksiin. Rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja suurten muutosten syitä on raportoitu vastaajien kommenteissa.

Alla liitteinä osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2016 ja 2015.

tags

Anu Nemlander

Anu Nemlander
Anu
Nemlander
Erityisasiantuntija, Tieto- ja taloustiimin esimies
Vastuualueet
  • terveydenhuollon talous ja palvelurakenteet
  • kuntien kustannusvertailut
  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kansainvälinen toiminta
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Organisaatio

Mari Sjöholm

Mari Sjöholm
Mari
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelut
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Organisaatio