Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tiedonhallinta

Tarkastettu
Läppäri

Sote-maakuntamuutos, uudenlaiset tavat ja toimintamallit palveluiden tuottamisessa sekä kehittyvät johtamisjärjestelmät edellyttävät toimivaa tietohallintoa ja tiedon hallintaa. Kyseessä eivät ole ainoastaan tieto- ja viestintäteknologia ja siihen liittyvät ratkaisut vaan ennen kaikkea toiminnalliset muutokset ja uudet kulttuurit, joiden kautta tieto saadaan haltuun, virtaamaan ja tuottamaan arvoa.

Kuntaliiton verkossa

Muualla verkossa

tags

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.–24.5.2017 Finlandia-talossa Helsingissä. Päivät alkavat jo 22.5. Get-togetherillä, jolloin on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon ja verkostoitua kollegoiden kanssa. 

Atk-päivät-2017-kuva
centred-liftup