Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Tarkastettu

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Asumispalvelut ovat avohoitoa. Yleensä asukas maksaa asunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista, kuten hoiva- ja hoitopalveluista ja ateriapalveluista peritään asiakasmaksuja.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) tai -asetuksessa (912/1992), joten kukin kunta tai kuntayhtymä vahvistaa maksuperusteet asiakasmaksulain yleissäännösten rajoissa:

 • Asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan (1 §).
 • Asiakasmaksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2 §).
 • Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itsensä tuottamista vastaavista palveluista (12 §).

Kun asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty, kuntien ja kuntayhtymien maksuperusteet vaihtelevat, ja ne ovat saatavilla ao. kunnasta tai kuntayhtymästä.

On huomattava, että tehostetun palveluasumisen maksut ja laitoshoidon, kuten vanhainkotihoidon maksut määräytyvät eri tavoin. Laitoshoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
Sosiaali ja terveys
soster[at]kuntaliitto.fi

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti soster
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme:
 • soster@kuntaliitto.fi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Eevaliisa Virnes

Etunimi
Eevaliisa
Sukunimi
Virnes
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Vastuualueet
 • vanhuspalvelut
 • kotipalvelut
 • omaishoito
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Vastuualueet
 • sosiaalihuollon lakiasiat
 • sosiaalihuollon tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet