Budjetointi ja taloussuunnittelu

Tarkastettu
Budjetointi
tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma hyväksytty

Kuntauutinen, julkaistu  14.12. ja päivitetty 17.12.2016

Perustoimeentulontuen käsittely vuoden 2017 talousarviossa ja kirjanpidossa

Kuntauutinen, julkaistu 25.10.2016

Vuoden 2019 taloussuunnitelman laatiminen

Kuntauutinen, julkaistu 18.10.2016

Tietoa perustoimeentulon Kela-siirron rahoituksesta kuntien budjetointia varten

Kuntauutinen, julkaistu 2.9.2016