Timo Reina videolla: Kuntatalouden kestävyydestä pidettävä huolta kehysriihessä
Budjetointi ja taloussuunnittelu: Pysyväisohjeet ja -suositukset

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja talousarviosuunnitelma (2016)

Tarkastettu

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluva JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositus on hyväksytty 26.10.2016. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa (omilla nettisivuillaan) sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen.

Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Suosituksen sitovassa osassa on valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerättävät talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat tiedot. Ne kerätään ulkoisen talousarvion mukaisena siten, että liikelaitokset sisältyvät lukuihin - sisäiset erät eliminoiden. Myös kunnan ja kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät eliminoidaan.

Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje). Käsikirja korvaa Suomen Kuntaliiton vuonna 2011 julkaiseman talousarviosuosituksen. Suurimmat muutokset ovat:

  • Huomioitu Kuntalain muutokset
  • Korostettu kuntastrategiaa, tavoitteita, seurantaa ja konserninäkökulmaa
  • Investointitulon budjetoinnin muutos investointiosassa
  • Kaavat muutettu vastaamaan tilinpäätöskaavoja.

Suositus löytyy osoitteesta: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio