Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet

Tarkastettu
Kansantalous

Diaesitysten tietosisällöt:
 

Kansantalous ja julkinen talous (liite 1):

 • BKT:n ja työllisten määrän muutos 1985-2020, % 
 • BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985-2020, %
 • BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985-2020, %
 • BKT:n määrän ja kuluttajahintaindeksin muutos 1985-2020, %
 • Veroaste (verojen suhde BKT:een), % vuosina 1975-2020
 • Paikallishallinnon osuus julkisyhteisöjen kokonaismenoista 1975-2020, % BKT:sta
 • Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2014 mrd. €
 • Paikallishallinnon kulutusmenot tehtävittäin vuosina 1975-2014, mrd. €  (vuoden 2014 hinnoin)
 • Valtionvelka 1985-2020
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2020
 • Julkinen velka yhteensä (EDP-velka) 1985-2020

 Kansantalouden ennusteet (liite 2):

 • Yleinen taloudellinen tilanne
 • Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2017
 • Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2018.
tags