Verotus

Kiinteistöverotus - Tuulivoimalat kiinteistöverotuksen piirissä

Tarkastettu

Tapauksessa on ensisijaisesti kysymys tuloverotuksesta ja tuulivoimalan hankintamenon poistamisesta, mutta sillä on vaikutusta myös kiinteistöverotuksen veropohjaan. Tuulivoimalan hankintameno poistettiin osittain rakennelman (EVL 34 §) ja osittain irtaimen käyttöomaisuutena (EVL 30 §).

Keskusverolautakunta oli käsitellyt hankintamenoa kokonaisuudessaan EVL 30 §:n mukaisena menona, mikä olisi merkinnyt samalla myös sitä, etteivät tuulivoimalat olisi kiinteistöveron piirissä. KHO:n ratkaisun mukaan tuulivoimalan tornia eli runkoa konehuoneineen on kuitenkin pidettävä EVL 34 §:ssä tarkoitettuna rakennelmana, minkä seurauksena tuulivoimalatornit ovat kiinteistöverotuksen kohteena.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

  • KHO 11.11.2004 T 2887
    Elinkeinotulon verotus - Tuulivoimala - Hankintamenon poisto - Rakennelma - Kone, kalusto ja muu niihin verrattava irtain käyttöomaisuus
tags

Jukka Hakola

Jukka Hakola
Jukka
Hakola
Kehittämispäällikkö, verotus
Vastuualueet
  • verotus
  • verotuloennusteet
  • rahoitus
Puhelinnumero
+358 9 771 2086
Organisaatio