Verotus

Kiinteistöverotus - Verohallinnon ohjeet

Tarkastettu
kiinteistö

Verohallinto on antanut 22.5.2015 kiinteistöverolain soveltamisohjeen, jossa käsitellään kiinteistöverotuksen laajuusongelmaa eli sitä, mitkä kiinteistön osat kuuluvat kiinteistöveron piiriin ja mitkä sen ulkopuolelle.

Verohallinto on 29.12.2015 antanut ohjeen, jossa käsitellään kiinteistöjen arvostamista kiinteistöverotuksessa.

Ohjeella on korvattu seuraavat erilliset arvostamista koskevat Verohallinnon ohjeet:

  • Kiinteistöjen arvostaminen (6290/1/41/93, 30.6.1993)
  • Kiinteistön verotusarvo kiinteistöverotuksessa (A221/200/2014, 7.1.2015)
  • Arvostamislain 32 §:n soveltaminen kiinteistöverotuksessa (A145/200/2014, 7.11.2014)
  • Ohjeita rakennusten jälleenhankinta-arvon soveltamisesta (A22/200/2014, 1.1.2014)
  • Maa- ja metsätalouden tuotantorakennusten ja niiden rakennuspaikkojen arvostaminen kiinteistöverotuksessa (A183/200/2013, 2.1.2014).

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags

Jukka Hakola

Jukka Hakola
Jukka
Hakola
Kehittämispäällikkö, verotus
Vastuualueet
  • verotus
  • verotuloennusteet
  • rahoitus
Puhelinnumero
+358 9 771 2086
Organisaatio