Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Tarkastettu

  Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat

 
Diaesityksen tietosisältö:

 • Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
 • Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2020, %
 • Kuntien verotulot vuosina 2014-2020, mrd. €
 • Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot 1997-2020, indeksoituina 1997=100
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1991-2020, mrd. €
 • Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen
 • Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos 1997-2020, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos 1997-2020, mrd. €
 • Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2020, mrd. €
 • KKuntien ja kuntayhtyKuntien ja kuntayhtymien lainakanta 2000-2020, %:a BKT:sta
 •  Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2015-2020, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina 2015-2020, mrd. €
tags