Ympäristö-tiimi esittäytyy

Tarja Hartikainen

Tarkastettu

​Aloitin Kuntaliitossa vuonna 2006 sosiaali- ja terveysyksikössä ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntijana.Vuoden 2013 alkupuolella, kun yksiköiden rakenteita muutettiin, siirryin uuteen Alueet ja yhdyskunnat - yksikköön, jossa kuulun ympäristötiimiin. 

Vastuualueeseeni kuuluvat terveydensuojelua, eläinlääkintähuoltoa sekä elintarvike-, tupakka- ja kuluttajaturvallisuusvalvontaa koskevat kysymykset, edunvalvonta ja kehittäminen.

Ympäristöterveydenhuolto on uudistunut viimeisten vuosien aikana reippaasti monella tapaa. Sen lisäksi että substanssikohtaiset lait ovat uudistuneet, valvontaa tehdään suuremmissa yksiköissä erikoistuneen viranhaltijakunnan voimin, valvonta on myös muuttunut suunnitelmalliseksi ja maksulliseksi. Valvontakohteita ja valvontatietoja raportoidaan kunnista tietojärjestelmien kautta aluehallintoon ja keskusvirastoille. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on laaja ja monista kysymyksistä joudun keskustelemaan myös hallintolakimiesten, kuntatalouden tai Kuntatyöantajan kanssa.

Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen
Tarja
Hartikainen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Organisaatio