Tietoyhteiskunta

Kunta-KaPA – Kansallisen palveluarkkitehtuurin edistäminen kuntasektorilla

Tarkastettu

Kunta-KaPA -toimiston tehtävänä on auttaa kuntia sekä kuntayhtymiä sijoittamaan kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomat palvelut osaksi toimintaympäristöään sekä välittämään kuntasektorin tarpeet kansalliseen ratkaisuun.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on ohjelma, jonka tavoitteena on luoda Suomeen yhteentoimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri. Palveluarkkitehtuurin avulla helpotetaan tiedon siirtoa organisaatioiden, kansalaisten, palvelujen ja tietojärjestelmien välillä.

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) tuloksena syntyy kuusi kokonaisuutta eli uutta Suomi.fi-palvelua.

 • Suomi.fi-palveluväylä

 • Suomi.fi-verkkopalvelu (kansalaiselle, yritykselle ja viranomaiselle)

 • Suomi.fi-palvelutietovaranto eli PTV (julkisen hallinnon palveluiden kuvaamiseen)

 • Suomi.fi-tunnistaminen (uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu)

 • Suomi.fi-valtuudet (organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan)

 • Suomi.fi-viestit

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 on julkaistu säädöskokoelmassa. Laki astui voimaan 15.7.2016.
Ohjelman ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja hankkeiden käytännön toteutuksesta Väestörekisterikeskus.

Lue lisää kansallisesta palveluarkkitehtuurista valtiovarainministeriön sivulta www.vm.fi/palveluarkkitehtuuri
Lue lisää Suomi.fi-palveluista Väestörekisterikeskuksen sivulta www.esuomi.fi

 

Kuntien käyttötapaukset Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisessä

Kunta-KaPA-toimisto kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä käyttötapauksia, eli kehittämiskohteita, joissa voidaan hyödyntää kansallista palveluarkkitehtuuria ja Suomi.fi-palveluita. Käyttötapauksia ovat tervetulleita ehdottamaan kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Ne voivat koskea mitä tahansa kunnan toimialaa ja palvelua.

Kunta-KaPA:n tehtävänä on erityisesti tunnistaa ja kuvata ne kohteet, joilla palveluarkkitehtuurin avulla pystytään tuottamaan kunnille ja sitä kautta kansalaisille eniten hyötyjä. Toteutettavuudessa otetaan huomioon myös käyttötapauksen monistettavuus ja saavutettava väestöpeitto. Tästä edetään eri osapuolten yhteistyönä toteutukseen ja käyttöönottoon.

Kunta-KaPA-toimisto työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Kunta-KaPA-toimiston keskeisimmät tehtävät

 • Kuntaorganisaatioiden palveluväylään ja sen palveluihin liittymisen tukeminen

 • Kuntaorganisaatioiden tukeminen kansallisen palveluarkkitehtuurin palveluiden käyttöönotossa

 • Palveluiden käyttöönottoa tukevien rajapintojen toteutuksen varmistaminen

 • Kuntasektorin toimijoiden välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen edistäminen

 • Tietoisuuden levittäminen Kansallisesta palveluarkkitehtuurista kuntasektorille

”Suomessa on 311 kuntaa, jotka ovat digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä hyvin eri vaiheessa. Kansallisia ratkaisuja odotellessa on rakennettu paikallisia toimintamalleja. Useamman kunnan kanssa asioivien kansalaisten tai yritysten voi olla vaikea hahmottaa toisistaan poikkeavia asiointitapoja”, sanoo ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä valtiovarainministeriöstä.

Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.​​​​​

 

Tutustu myös

Kunta-KaPAn tilaisuuksia ja tapahtumia
Tukea KaPAn käyttöönottoon
Kuntatoimijoiden KaPA-hankkeita

tags

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski
Jari
Ylikoski
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kunta-KaPA, projektipäällikkö
 • Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri
Puhelinnumero
+358 9 771 2683
Organisaatio

Susanna Hyvärinen

Susanna
Hyvärinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • KaPA & sote-sektori
 • Kunta-KaPA & AKUSTI-tietohallintofoorumi -yhteistyö
 • KaPA-rahoitus ja -hankkeet
Puhelinnumero
+358 9 771 2367
Organisaatio