Tukea palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

Tarkastettu

Kuntatoimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) on mahdollista hakea valtionavustusta Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin valtiovarainministeriöstä.

Rahoitusta voi hakea kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (suomi.fi -palvelut) toteutushankkeisiin 31.5.2017 asti. (Huom. Rahoitusta ei voi hakea Kartat-palveluun tai Vetuma-maksamiseen; Tulossa mahd. rahoitusta Viestit-palveluun)

Kunta-KaPA tukee kuntaorganisaatioita toteutushankkeiden hankesuunnitelmien valmistelussa ennen kuin ne lähetetään VM:ön. Ole hyvissä ajoin (viimeistään viikkoa ennen suunnitelman lähettämistä) yhteydessä Kunta-KaPAan - käydään hankesuunnitelma ja hakuprosessi yhdessä läpi.

Toteutushankkeiden rahoituksesta päätetään kerran kuussa VM:n KaPA-ohjelmaryhmän kokouksessa. 

Toteutushankehakemusten käsittelyprosessi ja -aikataulu kevät 2017

Hankesuunnitelman läpikäynti Kunta-KaPAn kanssa Hankesuunnitelma liitteineen VM:ön

​Hakemuksen jättö 
VM:n kirjaamoon

​KaPA-ohjelmaryhmän kokous
​vko 50 15.12. 9.1. 17.1.
vko 3 24.1. 6.2. 14.2.
vko 9 8.3. 21.3. 29.3.
vko 13 6.4. 27.4. 9.5.
vko 19 15.5. 31.5. 6.6.
- - - (ylimääräinen kokous 28.6.)

Suunnitteluhankkeille ei myönnetä rahoitusta enää vuonna 2017.

Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea tukea VM:stä Palvelutietovarannon käyttöönottoon ja Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistamiseen siirtymiseen 31.5.2017 asti. Haku on jatkuva. Palvelutietovarannon ja Tunnistuksen käyttöönotontuen hankehakemukset lähetään suoraan VM:lle.

Tukea hankkeisiin saa suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvataan kohtuulliset kustannukset.  Tukisumma on  korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus perustuu yhtenäiseen arviointimalliin.

Hankkeet on toteutettava 1.9.2017 mennessä.

Tutustu tarkemmin VM:n KaPA-tukirahoitukseen (aikataulu, hakuohjeet ja lomakkeet)

 

Lisätietoja: Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi)

 

Tutustu myös

Kunta-KaPA etusivu
Kunta-KaPA tilaisuuksia tai tapahtumia
Kuntatoimijoiden KaPA-hankkeita