Timo Reina videolla: Kuntatalouden kestävyydestä pidettävä huolta kehysriihessä

Varainhankinta ja sijoitustoiminta

Tarkastettu
rahatoimi

Varainhankinta ja sijoitustoiminta -sivustolla käsittelemme seuraavat aiheet:

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags

Jari Vaine

Jari Vaine
Jari
Vaine
erityisasiantuntija, rahoitusala
Vastuualueet
  • rahoitusmarkkinat ja sääntely
  • velkarahoitus ja vaihtoehtoiset rahoitusmuodot
  • sijoitustoiminta
  • johdannaiset
  • maksujen välitys ja maksuvalmiuden hoito
  • rahoituslaitosyhteistyö
Puhelinnumero
+358 9 771 2018
Organisaatio
 Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Kuntaliiton julkaisu: Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti.

lateral-image-left