Ohjeita ja oppaita kuntien viestintään

Tarkastettu
Tietokone

Tälle sivulle on koottu Kuntaliiton tuottamat kuntien viestinnän oppaat ja tuoreimmat tutkimukset sekä kuntien omia viestintäohjeita ja -strategioita. Oppaissa käsitellään muun muassa kuntakonsernin viestintää, osallistumista tukevia viestintäkäytäntöjä, kriisiviestintää ja keskeisiä kuntaviestintää ohjaavia säädöksiä.

Kuntaliiton tuottamat viestintäoppaat löytyvät myös Kunnat.netin verkkokaupasta.

Kuntaliitto ylläpitää myös kuntien viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattuja vuorovaikutteisia sähköpostilistoja.

FCG:n viestintätutkimukset

Valtionhallinnon viestintäsuositus