Selkeä kieli

Tarkastettu
Tekstin lukua

Selkeä kieli ja erityisesti selkeä virkakieli on yksilön oikeus. Se antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada äänensä kuuluviin. Yhteisiksi tarkoitetut asiat pyritään saamaan yhteisiksi kielen avulla. Hyvässä hallinnossa on pitkälti kysymys hyvästä kielestä.

Kuntaliitto oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa virkakielityöryhmässä ja sitä seuranneessa virkakielikampanjassa. Yhteistyö jatkuu mm. Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen sekä Selkokeskuksen kanssa.

Kotus

Selkokeskus

 

tags