Yhdyskuntatiimi esittäytyy

Anne Jarva

Tarkastettu

AnneJarvaToimin kehittämispäällikkönä Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Tehtäviini kuuluvat kuntien edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämistehtävät maankäyttö- ja kaavoitusasioissa.

Tärkeä tehtäväni on vaikuttaa alan lainsäädäntöön ja valtion ohjaukseen sekä kehittää yhdyskuntarakentamisen suunnittelu- ja ohjausmenetelmiä. Ajankohtaisia vaikuttamisen paikkoja ovat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja kaavajärjestelmän kehittäminen. Muutostarpeita aiheuttavat muun muassa hallinnolliset uudistukset, suunnittelumenetelmien kehittyminen ja kumppanuuksien vahvistuminen.

Maakuntauudistus muuttaa kuntien toimintaympäristöä ja korostaa maankäyttökysymysten merkitystä osana kunnan elinvoiman kehittämistä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla tarvitaan strategista näkemystä ja laajaa yhteistyötä kuntien, maakuntien ja valtion välillä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Käytännön suunnitteluun, tiedonhallintaan ja vuorovaikutukseen haetaan tehoja erilaisissa digihankkeissa, joiden kokemukset on tärkeä saattaa kaikkien kuntien käyttöön. Samalla voidaan helpottaa kuntien, kiinteistökehittäjien ja rakentajien yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa.

Olen ammatiltani arkkitehti ja työskennellyt yli kaksi vuosikymmentä kaavoituksen ja rakentamisen parissa suunnittelijana, opettajana ja ympäristöhallinnon asiantuntijana. Kuntaliittoon tulin maaliskuussa 2017 Hyvinkään kaupungilta, jossa toimin kaavoituspäällikkönä viiden vuoden ajan.

tags

Anne Jarva

Anne Jarva
Anne
Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Organisaatio