Ympäristöterveydenhuolto

Kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa

Tarkastettu

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Kunnassa laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät voidaan yleisesti jakaa seuraavasti:

 • toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus
 • suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
 • valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset 
 • valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto ja tutkimukset 
 • lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuvien määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen
 • epidemioiden selvittäminen
tags

Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen
Tarja
Hartikainen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • ympäristöterveydenhuolto
 • terveydensuojelu
 • elintarvikevalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • tupakkavalvonta
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Organisaatio

Elintarvikevalvonta

Kunnan on huolehdittava alueellaan elintarvikelain mukaisesta valvonnasta.

Eläinlääkintähuolto

Kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut kaikille kotieläimille, mikäli palveluita ei yhteistoiminta-alueella ole muutoin saatavilla.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaan, kunnan tulee edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.

Tupakkalaki ja savuton kunta

Tupakkalain tavoitteen on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.