Kestävä kehitys

Kunnat ja vihreä talous

Tarkastettu

Vihreä talous on kunnille mahdollisuus kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen. Se synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja vihreitä työpaikkoja. Vihreä talous, kunnan ilmastopolitiikka ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tukevat toisiaan.

​Kunnilla on merkittävä rooli vihreän talouden edistämisessä. Julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 35 miljardia euroa ja kuntien osuus tästä on noin kolme neljäsosaa - näillä euroilla voi olla keskeinen vipuvaikutus vihreään talouteen.

Kunnat luovat markkinoita ympäristöystävällisille ratkaisuille ja voivat siten helpottaa pientenkin yritysten markkinoille pääsyä. Vihreän talouden edistäminen tarkoittaa usein kuntien kannalta kumppanuutta, sillä siihen tarvitaan uusia ratkaisuja toimittavia yrityksiä, toimenpiteiden rahoittajia ja kehityshankkeiden toteuttajia.

Julkaisuja

tags

Jenni Kuja-Aro

Jenni Kuja-Aro
Jenni
Kuja-Aro
asiantuntija
Vastuualueet
  • ilmastopolitiikka
  • ympäristövalvonta
  • meluntorjunta
  • kestävät hankinnat
  • ympäristövalistus
Puhelinnumero
+358 9 771 2355
Organisaatio