Kuntien ilmastokampanja

Tarkastettu

Ilmastokampanja

Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. Kampanjaa on täydennetty varautumis- ja sopeutumisstrategioilla keväällä 2006.

​Kunta voi liittyä kampanjaan joko lautakunnan tai kunnanhallituksen päätöksellä valitsemalla oman yhteyshenkilön ja ilmoittamalla tästä Kuntaliittoon. Liittymisasiakirja löytyy tästä linkistä.

Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman.

Kasvihuonekaasuja vähentämällä voidaan

 • parantaa ilmanlaatua, energiataloutta ja energiaomavaraisuutta
 • ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä
 • työllistää ja edistää uutta teknologiaa.

Kampanjakunnan toimenpiteet:

 1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja arvioida tarvittavat sopeutumistoimenpiteet,
 2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet,
 3. Tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma ja hyväksyttää se valtuustossa,
 4. Toimeenpanna suunnitelma ja
 5. Seurata toimeenpanoa.
tags

Jenni Kuja-Aro

Jenni Kuja-Aro
Jenni
Kuja-Aro
asiantuntija
Vastuualueet
 • ilmastopolitiikka
 • ympäristövalvonta
 • meluntorjunta
 • kestävät hankinnat
 • ympäristövalistus
Puhelinnumero
+358 9 771 2355
Organisaatio

Lotta Mattsson

Lotta Mattsson
Lotta
Mattsson
asiantuntija
Vastuualueet
 • ilmastopolitiikka
 • Itämeri ja merensuojelu
 • meluntorjunta
 • ympäristövalistus
Organisaatio
Lisätietoa

Työvapaalla 18.3.2016 lähtien | Tjänstledig fr.o.m. 18.3.2016

Puutarhatöissä

Selvitys kuntien ilmastotyöstä

 

lateral-image-left
Jokimaisema

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015

 

lateral-image-right

Kampanjatapaaminen 6.4.2017

narrow