Toimitilat

Rakennusten energiatehokkuus

Tarkastettu

Energiaa voidaan säästää tai sen käyttöä tehostaa rakennusten lämmityksessä, katuvalaistuksessa, sähkön ja veden käytössä sekä hankinnoissa ja työkoneiden polttoaineen kulutuksessa. Energiansäästö tuo taloudellisten hyötyjen lisäksi kunnalle hyvää mainetta ja vähentää erilaisia ympäristöhaittoja kuten ilmansaasteita ja kasvihuonekaasuja.

Kunnan energiansäästötoimien tärkein kohde on omien rakennusten perustietojen ja nykytilan kartoitus. Terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet saadaan aikaan kohtuullisella energiankäytöllä. Säännöllinen kulutusseuranta muodostaa pohjan energiankäytön hallintatoimenpiteille.

Kunnan kiinteistöistä ja hankinnoista vastaavat ovat avainasemassa energiasäästötoimien onnistumiselle. Myös toimitilojen päivittäisten käyttäjien mahdollisuudet on hyvä muistaa.
 
Uusi kunnille ja kuntayhtymille tarkoitettu sopimuskausi on valmisteilla kaudelle 2017-2025. Liittyminen tähän on mahdollista syksystä 2016 alkaen.

Lämmitystarvelukuja käytetään lämpöenergian kulutuksen vertailun helpottamiseksi vuotuisten lämpötilavaihtelujen takia. Ohjeistus vertailun tekemiseen eli normeeraukseen löytyy Motivasta www.motiva.fi/kulutuksennormitus

Kuukausitason alueelliset lämmitystarveluvut ovat saatavissa Ilmatieteen laitokselta.

Lisätietoa:

tags

Jussi Niemi

Jussi Niemi
Jussi
Niemi
tilapalvelupäällikkö
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Organisaatio

Kalevi Luoma

Kalevi Luoma
Kalevi
Luoma
energiainsinööri
Vastuualueet
  • energia ja ympäristö
  • ilmastonmuutos
  • ilmansuojelu
Puhelinnumero
+358 9 771 2556
Organisaatio