Yhdyskunnat ja maankäyttö

Rakennusvalvonta

Tarkastettu
Rakennustyömaa

Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsitteylystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta.  Huolehdimme kuntien edunvalvonnasta rakennusvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme ja ohjaamme kuntien rakennustarkastajia ja luottamushenkilöitä. 

Lisätietoa:

tags

Ulla Hurmeranta

Ulla
Hurmeranta
johtava lakimies
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslaki
  • kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan liittyvä lainsäädäntö
Puhelinnumero
+358 9 771 2539
Organisaatio
Rakennustyömaa

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Opas sisältää ohjeita kunnille rakennusjärjestyksen uudistustyöhön. Oppaaseen on koottu kuntien hyviä käytäntöjä, viimeaikaisen lainsäädännön sekä yhdyskuntakehityksen ajankohtaiskysymyksiä valmiiden mallien muotoon.
 

lateral-image-left
Puistokuva

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Virva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.
 

lateral-image-right