Toimitilat

Rakennuttaminen

Tarkastettu

Kuntien toimitilojen hankinnan, hallinnan ja ylläpidon kysymykset ovat tehtäväalaamme. Tunnemme toimialamme säädöksiä, viranomaistoimintaa, hallinnon organisointia kunnissa sekä laadunohjauksen menetelmiä. Myös rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon menettelytavat kuuluvat asiantuntemukseemme. Palvelumme sisältävät tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta.

Lisätietoa:

tags

Jussi Niemi

Jussi Niemi
Jussi
Niemi
tilapalvelupäällikkö
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Organisaatio
Talonrakennus

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Virva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.
 

lateral-image-left
Rakennus

Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoista

Tästä selvityksestä käy ilmi, että alueellistamisella on vaikutuksia, ei pelkästään rakennusvalvontaan, vaan myös muihin kuntien toimintoihin ja itsehallintoon.
 

lateral-image-right