Turvallisuus

Sisäisen turvallisuuden III -ohjelma: Turvallisempi huominen

Tarkastettu

Hallitus hyväksyi 14.6.2012 sisäisen tuvallisuuden III -ohjelman. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia, onnettomuuksia ja rikoksia sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Ohjelman lähtökohtana ovat kansalaisten arjen turvallisuuden haasteet.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on 64 toimenpidettä turvallisuuden parantamiseksi. Ohjelmassa on määritelty kaikille toimenpiteille vastuutahot ja aikataulut toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ohjelma on valmistunut laajassa yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Ohjelman toimeenpanoa seuraa sisäasiainministeriö. Ohjelman etenemisestä laaditaan vuosittain raportti. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

 • arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen
 • nuorten turvallisuuden parantaminen 
 • alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen
 • väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy 
 • rikoksen uhrien tukipalveluiden kehittäminen 
 • ikääntyneiden turvallisuus 
 • yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen

Näiden alatyöryhmien raportit julkaistaan myöhemmin syksyllä sisäasiainministeriön verkkosivuilla.

Sisäisen turvallisuuden alueellisten toimeenpanosuunnitelmien laadintaa johtavat aluehallintovirastot. Suunnitelmien tulee olla valmiit 1.9.2012. Alueellisella suunnitelmalla tehostetaan jo olemassa olevaa viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Suunnitelmaa kunnat voivat käyttää omassa turvallisuustyössään ja turvallisuussuunnitelmiensa laatimisessa.

tags

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
 • rajat ylittävä terveydenhuolto
 • tapaturmayhteistyö
 • työterveyshuolto
 • HOPE-asiantuntijavaihto
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Organisaatio

Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö
Vastuualueet
 • pelastustoimi
 • kuntien varautuminen
 • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Organisaatio