Sote- ja maakuntauudistus

Tarkastettu
Sote- ja maakuntauudistus, kuvituskuva

Sote- ja maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen. Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Valmistelu

Maakuntien muodostaminen on yksi Suomen historian mittavimmista kunta-alaa koskevista uudistuksista. Uusien maakuntien perustamiseen liittyviä lakeja valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä valtionvarainministeriön (VM) johdolla.

Uudistushanketta hallinnoi STM, ja valmistelusta vastaa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Sote-uudistuksen muutosjohtajana toimii Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtajana Pauli Harju.

Ministeriöt tiedottavat uudistuksesta ja tallentavat uudistukseen liittyvää materiaalia sivustolle www.alueuudistus.fi.

Alueilla uusien maakuntien perustamista valmistellaan yhteistyössä mm. kuntien, maakunnan liittojen, sairaanhoitopiirien ja ELY-keskusten kanssa. Alueellisista valmistelutilanteista on kootusti lisää tietoa sivuilla sote-uudistuksen valmistelun tilanne ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanne (linkit alla).

Maakuntien asema

Nyt muodostettavat maakunnat ovat itsehallinnollisia toimijoita, joiden päätöksenteko perustuu omiin suoriin vaaleihin. Kunnat eivät siis käytä valtaa maakunnissa, mutta maakunnat eivät myöskään ole valtion hallintoa.

Maakuntien tehtävät

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakunnat vastaavat

  • sosiaali- ja terveydenhuollosta
  • pelastustoimesta
  • ympäristöterveydenhuollosta
  • alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä
  • alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä.

Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

tags

Lauri Lamminmaki

Lauri
Lamminmaki
Yhteysjohtaja
Vastuualueet
  • Tukea kuntia sote- ja maakuntauudistuksessa sekä vastata Kuntaliiton asiakkuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista.
Organisaatio

Johanna Viita

Johanna Viita
Johanna
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat
Vastuualueet
  • Maakuntien edunvalvonta
  • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
  • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Organisaatio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne

Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne

Tulevaisuuden kunta

Kuntaliiton kehittämisohjelma Kunnat 2021

Muutostuen kuvituskuva

Muutostuki

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

narrow
Alueuudistus.fin sivusto

Alueuudistus.fi

STM:n ja VM:n verkkopalvelu. Sivustolla on kuvattu vaiheittain sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun etenemistä ja sen kansallista tukea vuoden 2019 alkuun saakka.

narrow