Yhdyskunnat ja ympäristö

Tekniikka

Tarkastettu
Kerava

Laadukkailla kuntateknisillä palveluilla taataan kuntalaisille ja elinkeinoelämälle turvallinen ja sujuva arki. Teknisen toimen tuottamia palveluja ovat mm.

 • Jätehuollon järjestäminen
 • Katujen yleisten alueiden ylläpito
 • Rakennusten ja infran rakennuttaminen
 • Sujuva liikenne
 • Toimitilojen kehittäminen ja kiinteistönpito
 • Vesihuollon järjestäminen

Kuntien toimintaympäristö ja rooli on muuttumassa entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden turvaajaksi. Palveluilta vaaditaan yhä korkeampaa laatua. Samalla edellytetään kustannustietoisuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Lainsäädäntö edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista. Useille kuntien palvelualoille onkin syntynyt merkittävää yksityistä tarjontaa. Kuntien henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja vaihtuvuus ovat lähivuosina runsasta johtuen työntekijöiden ikärakenteesta. Kilpailu osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä kovenee ja haasteeseen on vastattava.

Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö edistää kuntien teknisen toimen toiminta-mahdollisuuksia kuntateknisten palveluiden järjestämisessä. Toimialueeseen kuuluvat edellä mainittuihin palveluihin liittyvät edunvalvonta-, kehittämis-, tiedotus-, neuvonta- ja koulutustehtävät sekä kuntatekniikan näkyvyyden lisääminen.  ​​

Linkkejä 

tags

Paavo Taipale

Paavo Taipale
Paavo
Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Vastuualueet
 • Yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen, Vesihuolto
Puhelinnumero
+358 9 771 2559
Organisaatio

Palvelusähköposti Tekniikka

Palvelusähköposti Tekniikka
Palvelusähköposti
Tekniikka
tekniikka[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti tekniikka
 • Kunnallistekniikka, infra, jätehuolto, rakennuttaminen
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kunnallistekniikkaan, infraan, jätehuoltoon, rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • tekniikka@kuntaliitto.fi
Organisaatio
Työmiehiä

Infraa kannattaa hoitaa hyvin. Tietoa kuntapäättäjille

Päättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurin toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviä päätöksiä tehdessään.

lateral-image-right