Ympäristö

Ympäristönsuojelu

Tarkastettu
Venelaituri

Suomen Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksikkö edistää kuntien toimintamahdollisuuksia hyvän ympäristön tuottamisessa ja takaamisessa. Hyvä ympäristö on kunnan elinkelpoisuuden kivijalka. Se perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon tuottokyvyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä viihtyisään elinympäristöön ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin, joihin kaikkiin kuntalaisten tulee voida vaikuttaa.

Yksikön tehtävät ympäristönsuojelussa koskevat kunnan viranomaistehtävien, suunnittelun ja muun ympäristönsuojelun edistämistä ilmansuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa, vesiensuojelussa, maaperänsuojelussa, jätehuollossa, meluntorjunnassa, luonnonvarojen kestävässä käytössä ja luonnonsuojelussa. Yksikkö edistää myös kuntien kestävän kehityksen työtä. 

Lainsäädäntö ja ohjeet ympäristönsuojelussa 

Lisätietoa Suomessa

Kansainvälisiä linkkejä

Miira Riipinen

Miira Riipinen
Miira
Riipinen
ympäristöpäällikkö
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Kestävä kehitys
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Organisaatio

Nelli Tikka

Nelli Tikka
Nelli
Tikka
lakimies
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • maa-aineslainsäädäntö
  • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö
Puhelinnumero
+358 9 771 2573
Organisaatio
Kangasvuokko

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset

Selvityksessä kartoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus: kuinka laajasti ne ovat kunnissa käytössä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa.

lateral-image-left
kerrostalo

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnilleVirva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.

lateral-image-right