Ympäristö

Ympäristöterveydenhuolto

Tarkastettu

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu- ja tupakkalin lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Kuluttajaturvallisuuslain valvonta siirtyi kunnilta Tukesille 1.5.2016.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääsääntöisesti suunnitelmallista ja maksullista, mutta mahdollisista epidemian selvityskustannuksista vastaa kuitenkin kunta. 

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle. 

Ympäristöterveydenhuollossa Kuntaliitto valvoo kuntien etua sekä ohjaa ja neuvoo kuntia erityisesti hallintoon, maksullisuuteen ja seutuyhteistyöhön liittyvissä asioissa. 

Sipilän hallitus linjasi 5.4.2016 ympäristöterveydenhuollon kunnista maakunnille siirtyviin tehtäviin. Riittävän osaamisen ja resurssit omaava kunta voi kuitenkin laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopia maakunnan kanssa järjestämisvastuun siirtämisestä tältä osin kunnalle.

Lisätietoa

tags

Tarja Hartikainen

Tarja Hartikainen
Tarja
Hartikainen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Organisaatio
Leikkipuisto

Viisaat päättäjät - terveemmät kuntalaiset

lateral-image-left
Hakaniemen tori

Opas kuntien päättäjille ja valmistelijoille

lateral-image-right