Yhdyskunnat ja maankäyttö

Yhdyskuntasuunnittelu

Tarkastettu

Kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa on päätehtävämme.

Huolehdimme kuntien eduista kaavoitus- ja maankäyttölainsäädäntöä ja siihen liittyvää ohjeistusta uudistettaessa. Annamme kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevaa koulutusta ja neuvontaa kuntien yhdyskuntasuunnittelusta vastaaville tahoille. Levitämme tietoa hyvistä toimintatavoista ja kokemuksista. ​

Julkaisuja

Lisätietoa

tags

Ulla Hurmeranta

Ulla
Hurmeranta
johtava lakimies
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslaki
  • kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan liittyvä lainsäädäntö
Puhelinnumero
+358 9 771 2539
Organisaatio

Anne Jarva

Anne Jarva
Anne
Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Organisaatio
Tee oikeat valinnaat

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Päättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunta voi tuottaa kuntalaisille toimivan ja turvallisen elinympäristön, joka on samalla taloudellisesti mahdollinen.

lateral-image-left
Kerrostaloja

Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa

Tutkimuksessa on selvitetty asemakaavoituksen kestoa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kestoon.

lateral-image-right
Esittelijä

Konsultin käyttö kaavoituksessa

Opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi suunnitteluhankintaan ryhtyvälle. HUOM! Julkaisu on vuodelta 2008 ja siksi sisällössä ei ole huomioitu uutta hankintalakia/ lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

 

lateral-image-left