Kirjanpito: Muita kirjanpidon suosituksia ja julkaisuja

Yksityiskohtia kirjanpidossa: Koronvaihtosopimuksen käsittely kirjanpidossa

Tarkastettu

Koronvaihtosopimuksen käsittelystä kirjanpidossa on ohjeistettu mm. kirjanpitolautakunnan lausunnoissa. Tässä on ohjeistus kuntien ja kuntayhtymien kirjanpitoon perustuen Kuntaliiton tililuettelomalliin. 
​ 
Suojaustarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus

Lainasopimuksen muuttuvakorkoinen rahoituskulu merkitään Korkokulut-tilin veloitukseksi Rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmään.

Johdannaissopimuksen perusteella pankilta saatu samamääräinen tulo merkitään ko. tilin hyvitykseksi (oikaisueräksi) - ei siis rahoitustuotoiksi.

Lisäksi samalle tilille merkitään johdannaissopimuksen perusteella veloitukseksi kiinteäkorkoinen meno.  

  • Tililuettelomallissa Korkokulut (6200–6299)

Ei-suojaamistarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus

Sellaiset koronvaihtosopimukset, joihin ei liity vastaavaehtoista velkaerää tai muuta suojattava kohdetta, käsitellään toisin.

Niihin perustuvat tulot merkitään bruttoperiaatteen mukaisesti Muihin rahoitustuottoihin. 

  • Tililuettelomallissa Koronvaihtosopimusten korkotuotot (6169)

Niihin perustuvat menot merkitään vastaavasti Muihin rahoituskuluihin.
  

  • Tililuettelomallissa Koronvaihtosopimusten korkokulut (6379)

 
Kirjanpitolautakunnan lausuntoja:

Pankkilainaan liittyvän koronvaihtosopimuksen käsittelystä tilinpäätöksessä 1912/2014

Koronvaihtosopimusten käsittelystä ns. pienen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksessä 1878/2011

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio