Konserniohjaus ja omistajapolitiikka: Konserniohjaus

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta (2015)

Tarkastettu

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta on tarkistettu. 

Uuden kuntalain (410/2015) myötä käytännössä kaikki kunnat laativat konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, -taseen ja konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot. Yleisohjeessa on tarkennettu sisäisen omistuksen eliminointia koskevia ohjeita. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytapaa on myös muutettu, erät rinnastetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa pääsääntöisesti ylijäämäeriin.
 
Käsittelytavan muutoksella on vaikutuksia myös sisäisen omistuksen eliminointiin, vähemmistöosuuden erottamiseen ja osakkuusyhteisön yhdistelemiseen sekä tilinpäätöskaavoihin. Yleisohje korvaa 2011 annetun vastaavan yleisohjeen. Tarkistettua yleisohjetta sovelletaan vuodesta 2015 alkaen konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio