Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

Rahoitusta koskevat säännöksiä uudistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä vireillä ovat rahoitusuudistukset liittyen mm.

  • AMMATILLINEN KOULUTUS
  • TAIDE JA KULTTUURI
  • VAPAAN SIVISTYSTYÖN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensointi valtionavustuksella

Ehdot rahoituksen saamiselle:

  • - oppilas on ollut läsnä 20.9.2016 laskentapäivänä,
  • - oppilas on aloittanut valmistavan opetuksen ennen 1.8.2016 ja
  • - oppilaan valmistava opetus on kestänyt yli 4,5 kuukautta.

Hakuaika 28.4.2017 - 2.6.2017.

Lisätietoa:

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/perusopetukseen_valm…

 

Rahoitusta koskevia muutoksia

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET 2017

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 ja HE 238/2016

HE 20/2017 sisältää muutoksia 1.1.2019 lukien lukion erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. 

 

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Ko…(38804

 

 

Päivi Väisänen-Haapanen

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2800
Kännykkä
+358 50 371 8273
Vastuualueet
  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
  • tuottavuus
  • vapaa sivistystyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri