Ennakoinnin tavoitteena on olla askeleen edellä

Ennakointi

Kirjastossa

Kuntaliitto tekee missionsa mukaisesti kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta. Haluamme olla askeleen edellä ja huolehtia, että kunnilla on avainrooli elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä. Ennakoinnin avulla tuemme kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa.

Kuntaliiton strategiaprosessin yhteydessä vuonna 2016 jäsennettiin kuntiin, alueisiin ja koko Suomen toimintaympäristöön seuraavien 15 vuoden aikana vaikuttavaa muutosajuria (16kpl) kuten kaupungistuminen, ikääntyminen ja uudet demokratian muodot. Muutosajurit ja niiden kuvaukset on työstetty tutkijoiden ennakointeja tarkastellen meta-analyysin (Koski 2016) sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja johdon tekemän yhteisen ennakointi- ja skenaariotyön perusteella.

Taustalla on myös aiemmin Kuntaliitossa yhdessä kumppaniemme kanssa tehty ennakointityö; Kunnat 2021 -ohjelmassa tehty valmistelutyö (2016), Tulevaisuuden kuntakuvat -ennakointiprosessi (2015), Kuntaliiton hyvinvointiennakointi (2014), trendikortit (2014) ja protot (2014).

Tulevaisuuden kuntakuvat 2015 ja Ennakointipilotti 2014

Ennakointipilotissa syntyneet protot

Muualla verkossa

tags

Takaisin Kuntien toiminnan uudistamiseen

centred-liftup
Iloisia hoitajia

Hyvinvointiennakointi

InnoSI-hankkeen ennakointioppaaseen sisältyy neljä ihmislähtöistä tulevaisuustarinaa vuodelle 2027.
lateral-image-left