Kunnat 2021 -kehittämisohjelma

Erilaisten kuntien roolit, vahvuudet ja toimintaedellytykset

Tulevaisuuden kunnan roolit

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa. Kunnat vastaavat tulevaisuudessa paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistämisessä.

Lähes kaikissa kunnan toiminnoissa voidaan nähdä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja paikkakunnan elinvoimaisuuteen. Ne ovat siten laaja-alaisia ja poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten aktiivinen vuorovaikutus keskenään on edellytys kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kunnilla on edelleen paljon tehtäviä ja monia rooleja paikallisella tasolla. Tulevaisuuden kunnalla voidaan nähdä seitsemän eri roolia. Painotukset eri roolien välillä voivat vaihdella kunkin kunnan omien vahvuuksien mukaan. Roolit voidaan nähdä pikemminkin päällekkäisinä, ei toisiaan poissulkevina.

Tulevaisuuden kunnalla on seitsemän erilaista roolia:

  1.  Sivistysrooli
  2.  Hyvinvointirooli
  3.  Osallisuus- ja yhteisörooli
  4.  Elinkeino- ja työllisyysrooli
  5.  Elinympäristörooli
  6.  Itsehallintorooli
  7.  Kehittäjä- ja kumppanirooli

Erityyppiset kunnat luovat kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin. Kansallisesti on myös merkittävää, että erityyppisten kuntien vahvuudet ja merkitys yhteiskunnan tulevaisuuden tekemisessä on tunnistettu.

Tutustu lisää kunnan eri rooleihin ja erilaisten kuntien yhteiskunnalliseen merkitykseen alla olevien sivujen kautta. 

tags
Julkaisu: Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

Julkaisu: Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

narrow
Julkaisu: Tulevaisuuden kunta

Julkaisu: Tulevaisuuden kunta

narrow
Juliste: Tulevaisuuden kunnan roolit

Juliste: Tulevaisuuden kunnan roolit

lateral-image-left

Hae lisää