Tietoyhteiskunta

KuvituskuvaKuntaliitto tukee kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kehittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa kaikkiin kunnan tehtäviin ja toimialoihin liittyen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä sekä kuntien että valtion eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ministeriöt, perusrekisteriviranomaiset ja alan yritykset.

Kuntaliiton tehtäviin kuuluu kuntien äänen esiin nostaminen erityisesti silloin, kun kehitetään koko julkisen sektorin yhteisiä ratkaisuja, palveluita, tiedonhallintaa, tietopolitiikkaa tai näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuntaliitto pyrkii ennakoimaan ja tukemaan kuntien digitalisaatiota, mutta tarvittaessa myös valvomaan kuntien etuja tietohallinnon alueella. Työtä pyritään tekemään yhteistyössä, avoimesti ja pitkäjänteisesti sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työn painopisteitä ovat 

  • tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi
  • sähköinen asiointi
  • tietosuoja ja tietoturva
  • tietovarannot, tietoliikenne, avoin data
  • kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä
  • digitaalinen saavutettavuus

Tietoyhteiskuntayksikön tehtäviin kuuluu myös eri toimialoilla tehtävän digitalisaatiotyön tukeminen ja liittäminen osaksi laajempaa digitalisaatiotyötä yhteistyössä toimialan vastuuasiantuntijoiden kanssa. 

Kuntaliitossa työskentelee asiantuntijoita, jotka palvelevat kuntia näillä alueilla ja painopisteisiin liittyvissä projekteissa. Projektit esitellään omilla sivuillaan.

 

Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit

Asiakaslähtöinen kunta -verkosto. Yhteyshenkilö Tommi Karttaavi, johtaja, tietoyhteiskunta-asiat.

Juhta eli Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Juhta on valtioneuvoston asettama, ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Kuntaliiton yhteyshenkilö erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhtan tietoturva, tietosuoja ja varautuminen -asiantuntija-alueeseen liittyen erityisasiantuntija Tuula Seppo. Lue tarkemmin Juhtan toiminnasta täältä. Juhtan eri ryhmien jäsenet löytyvät kootusti omalta sivultaan.

VAHTI eli Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä. Tietoyhteiskunnan henkilöistä erityisasiantuntija Jari Ylikoski toimii VAHTI johtoryhmässä ja erityisasiantuntija Tuula Seppo toimii VAHTI sihteeristössä. Tarkoituksena on kehittää tietoturvallisuustoimintaa yhteistyössä valtiohallinnon kanssa. Yhteyshenkilö erityisasiantuntija Tuula Seppo.

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri ja kuntasektorin KA ohjausryhmä. Yhteyshenkilö erityisasiantuntijia Jari Ylikoski.

Kuntien avoin data -verkosto. Verkosto on avoin kaikille kuntien datan avaamisesta kiinnostuneille kunnille, yhteisöille, yrityksille ja korkeakouluille. Verkosto toimii Facebook -ryhmän muodossa ylläpitovastuun ollessa Kuntaliitossa. Vastuuhenkilö avoimeen dataan ja tähän verkostoon liittyvissä asioissa erityisasiantuntija Elisa Kettunen. 

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Kuntaliitto järjestää useita tilaisuuksia ja tapahtumia ajankohtaisista digitalisaatioaiheista ja -teemoista. Tapahtumista uutisoidaan mm. uutiskirjeessä sekä Kuntaliiton tapahtumakalenterissa

Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit

Teemme läheistä yhteistyötä kuntien kanssa mm. yhteistyöhankkeissa ja kehittämisverkostoissa sekä kokoamme ja välitämme tietoja eri kohderyhmille.

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät enemmän

Tilaa Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirje.

Tietoyhteiskuntayksikön yhteystiedot

Palvelusähköposti: tietoyhteiskunta@kuntaliitto.fi
Kuvituskuva: Lapsia pöydän ääressä

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018 - 2019

Projektissa pyritään löytämään toimintamalleja, kuinka kuntien yhteistyötä voidaan digitalisaation alueella lisätä ja samalla kehittää Kuntaliiton palvelua paremmin kuntien muuttuvia tarpeita palvelevaksi. Projektin aikana toimintamalleja kokeillaan
narrow

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä juttusarja

Yhteisellä tiellä -juttusarja jakaa tarinoita kuntien digikehityksen yhteistyön hedelmistä. Juttuja julkaistaan osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia.
narrow

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntien kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria (KA). KA:lla tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti
narrow
Kuvituskuva: tyttö tietokoneella

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.
narrow
Kuva palapelin palat

Kuntien tietosuojavastaavien verkosto - tule mukaan

Verkosto toimii tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Verkoston kautta kuntien kuntayhtymien tietosuojavastaavat voivat jakaa tietoa, esittää kysymyksiä, etsiä ratkaisuja ja löytää yhteisiä neuvotteluasetelmia tietosuojakysymyksissä.
narrow

Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

Arjentietosuoja.fi on laadittu edistämään ja kehittämään julkisen hallinnon henkilöstön tietosuojan ja tietoturvallisuuden osaamista.
narrow
Kuvituskuva

Datan avaajan mestarikurssi 2019

Kuntaliitto on ollut mukana suunnittelemassa yhdessä Open Knowledge Finland ry:n kanssa Datan avaajan mestarikurssia. Kurssi toteutetaan verkkokurssina keväällä 2019.
narrow
atk-päivät 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2019

Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 6. - 8.5.2019 Tampere-talolla. Nähdään Tampereella tai somessa: #atkpaivat
narrow