Tietoyhteiskunta

Kuntaliitto tukee kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kehittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa kaikkiin kunnan tehtäviin ja toimialoihin liittyen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä sekä kuntien että valtion eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ministeriöt, perusrekisteriviranomaiset ja alan yritykset.

Kuntaliiton tehtäviin kuuluu kuntien äänen esiin nostaminen erityisesti silloin, kun kehitetään koko julkisen sektorin yhteisiä ratkaisuja, palveluita, tiedonhallintaa, tietopolitiikkaa tai näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuntaliitto pyrkii ennakoimaan ja tukemaan kuntien digitalisaatiota, mutta tarvittaessa myös valvomaan kuntien etuja tietohallinnon alueella. Työtä pyritään tekemään yhteistyössä, avoimesti ja pitkäjänteisesti sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tärkeitä painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus, sekä digitaalinen saavutettavuus. Tietoyhteiskuntayksikön tehtäviin kuuluu myös eri toimialoilla tehtävän digitalisaatiotyön tukeminen ja liittäminen osaksi laajempaa digitalisaatiotyötä yhteistyössä toimialan vastuuasiantuntijoiden kanssa. 

Kuntaliitossa työskentelee asiantuntijoita, jotka palvelevat kuntia näillä alueilla ja painopisteisiin liittyvissä projekteissa. Projektit esitellään omilla sivuillaan.

Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö julkaisee Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirjettä 4-5 kertaa vuodessa. Uutiskirjeen voi tilata Kuntaliiton uutiskirjeet -sivulta.

 

Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit

Asiakaslähtöinen kunta -verkosto. Yhteyshenkilö kehittämispäällikkö Tanja Rantanen.

JUHTA, eli Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Juhta on valtioneuvoston asettama, ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Kuntaliiton yhteyshenkilö koko Juhtan toimintaan liittyen on erityisasiantuntija Elisa Kettunen

JUHTAn tietoturva, tietosuoja ja varautuminen -asiantuntija-alueeseen liittyen erityisasiantuntija Tuula Seppo. Lue tarkemmin Juhtan toiminnasta täältä. Juhtan eri ryhmien jäsenet löytyvät kootusti omalta sivultaan.

VAHTI, eli Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä. Tietoyhteiskunnan henkilöistä erityisasiantuntija Simo Tanner toimii VAHTI johtoryhmässä ja erityisasiantuntija Tuula Seppo toimii VAHTI sihteeristössä. Tarkoituksena on kehittää tietoturvallisuustoimintaa yhteistyössä valtiohallinnon kanssa. Yhteyshenkilö erityisasiantuntija Tuula Seppo.

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri ja kuntasektorin KA ohjausryhmä. Yhteyshenkilö erityisasiantuntijia Jari Ylikoski.

Kuntien avoin data -verkosto. Verkosto on avoin kaikille kuntien datan avaamisesta kiinnostuneille kunnille, yhteisöille, yrityksille ja korkeakouluille. Verkosto toimii Facebook -ryhmän muodossa ylläpitovastuun ollessa Kuntaliitossa. Vastuuhenkilö avoimeen dataan ja tähän verkostoon liittyvissä asioissa erityisasiantuntija Elisa Kettunen.