Kuntaorganisaatioiden

Asiakaslähtöinen kunta -verkosto

  • Miten kuntien asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja asiakaspalvelua voidaan kehittää?
  • Millä uusilla keinoilla asiakasosallistuminen ja yhteistuotanto on mahdollista toteuttaa?
  • Miten palveluratkaisujen vaikuttavuutta voisi lisätä asiakaslähtöisyyden keinoin?
  • Miten palveluita digitalisoidaan asiakaslähtöisesti?

Verkoston tavoite ja jäsenet

Verkoston tavoitteena on vaihtaa ajatuksia, käytäntöjä ja ideoita

  • asiakaslähtöisistä palveluratkaisuista ja palvelujen digitalisoinnista,
  • kuntalaisten osallistumisesta palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä
  • asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kunnissa edistävistä keinoista.

Verkosto on avoin kaikille kuntaorganisaatioille ja verkostoon voi liittyä lähettämällä sähköpostia verkoston koordinaattorilla, jonka yhteystiedot löytyvät tämän sivun alaosasta.

Verkoston toimintatapa

Verkosto pitää yhteyttä yhteisen työtilan kautta ja tapaa säännöllisesti kasvotusten. Tapaamiset toteutetaan pääosin kunnissa. Verkoston tapaamisia on 2-5 vuodessa. Tapaamisten ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään Kuntaliitosta muutama viikko ennen kyseistä tapaamisajankohtaa verkostolle sähköpostilla.

Tulevat tapaamiset

Syksy aloitetaan Oulun kaupungin vieraina torstaina 7.9.2017.

tags