Kuntien kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Arkkitehtuurin olemus

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä.

Suomen Kuntaliitto toimii kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin omistajana ja hallinnoijana. Kunta-KA:n hallintaa varten on perustettu Kuntaliiton alle kaksi ryhmää: KA-Ohjausryhmä, joka vastaa kuntasektorin KA:n kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä ylätasolla, sekä arkkitehtuuriryhmä. 

Kuntasektorin arkkitehtuurityöstä kiinnostuneet voivat liittyä seurantaryhmään. Seurantaryhmä on avoin kaikille, eikä sen jäsenyys velvoita mihinkään. Ryhmän jäsenille lähetään sähköpostitse tietoa ajankohtaisista kokonaisarkkitehtuuriin liittyvistä asioista, esim. hankkeista, seminaareista tai muista tilaisuuksista. Seurantaryhmään voit liittyä seuraavan linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/DF52B32B27E6CB91.par

 

 

KA Ohjausryhmä

Kuntasektorin arkkitehtuurin ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja tukea Kuntaliitossa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää yhteistä arkkitehtuurityötä. Ohjausryhmä hyväksyy arkkitehtuuriryhmän esityksestä keskeiset linjaukset ja tavoitteet sekä mittarit niiden toteutumisen seuraamiseksi. Ohjausryhmä hyväksyy myös kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen vuosisuunnitelman.

 

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmän kokoonpano

Pekka Kantola, Tietohallintojohtaja, Kuusamo (puheenjohtaja)
Merja Ikäheimonen, Tietohallintopäällikkö, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri/KYS-Erva
Mikko Lindholm, Tietohallintopäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Raija Löf, Kehityspäällikkö, Kuopio/Pohjois-Savo
Matti Matero, Tietohallintopäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymä
Kari Miskala, ICT-kehityspäällikkö, Helsinki
Marko Monni, Tietohallintojohtaja, Lahti
Sirpa Mäntynen, Tietohallintojohtaja, Kouvola
Jarkko Oksala, Tietohallintojohtaja, Tampere
Arto Jalkanen, Tietohallintojohtaja, Jyväskylä
Päivi Sutinen, Palvelujen kehittämisjohtaja, Espoo
Valtiovarainministeriön nimeämä edustaja

Kuntaliitto nimeää sihteerin ryhmälle.

 

 

tags
Jari Ylikoski

Etunimi
Jari
Sukunimi
Ylikoski
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2683
Kännykkä
+358 50 572 9820
Vastuualueet
  • Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kunta-KaPA, projektipäällikkö
  • Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta