Viestintä ja markkinointi

Kunnan avoin viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Kuntaliitto tukee osaltaan kuntien viestintää ja markkinointia koordinoimalla verkostoja ja tuottamalla selvityksiä ja oppaita viestinnän alalta. Omassa viestinnässään Kuntaliitto käyttää samoja periaatteita kuin kunnat.

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille.

Ota yhteyttä Kuntaliiton viestintään

Piiri-yhteistyöverkosto

Piiri-yhteistyöverkosto

Piiri toimii yhteistyö- ja sparrausverkostona markkinoinnin tekijöille.
narrow
Tietokoneella.

Verkkotiedottajien verkosto

Kuntaliitto koordinoi kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden verkkotiedottajien verkostoa . Kaksipäiväinen kuntien verkkotiedottajien tapaaminen järjestetään yhteistyössä vuosittain vaihtuvan isäntäkaupungin kanssa.
narrow