Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi

Seuranta

Viestinnän arviointi auttaa kehittämään kunnan strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta kuntalaisten, henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa.

Määrällisen seurannan ohella tarvitaan viestintämuotojen tunnettuuden ja toimivuuden arviointia, viestintäodotusten kartoittamista sekä tietoa erilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Viestinnän seurantaa ja arviointia varten kehitetty KISA-järjestelmä sisältää konkreettiset arviointivälineet viestinnän eri osa-alueiden arviointiin sekä ohjeet kyseisten arviointivälineiden soveltamiseen.

KISA-järjestelmän avulla voidaan kehittää kuntien viestintää, yhteistyötä kuntalaisten ja sidos- ja yhteistyöryhmien kanssa sekä edistää kuntien välisten hyvien käytäntöjen jakamista.

Jari Seppälä

Etunimi
Jari
Sukunimi
Seppälä
Viestinnän erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2010
Kännykkä
+358 50 66743
Vastuualueet
  • kuntien viestinnän kehittäminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen