Kuntien viestintäverkostot

Kokouksessa.

Kuntaliiton viestintä tukee kuntien viestintää koordinoimalla kunta-alan viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville suunnattuja verkostoja. Vuosittain järjestetään koulutusta ja tapaamisia. Viestintään ja yhteydenpitoon ovat käytettävissä Kuntaviestijä-uutiskirje, vuorovaikutteiset sähköpostilistat ja muut verkostot.

Kuntaviestijä-uutiskirje

Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Kuntaviestijä-uutiskirje nostaa esille hyviä esimerkkejä, tapahtumia ja selvityksiä kunta-alan viestinnästä. Tutustu, tilaa ja lähetä vinkkejä.

Sähköpostilistat

Kuntaliiton sähköpostilistat on suunnattu ainoastaan kunta-alan viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville henkilöille. Halutessasi sähköpostilistoille ota yhteyttä Kuntaliiton viestintään.

Kuntamarkkinoijat

Kuntamarkkinointi-sähköpostilista on tarkoitettu kuntien-, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen markkinoinnin parissa pää- tai sivutoimisesti työskenteleville.

Kuntatiedottajat

Kuntatiedottajien verkostoon voivat liittyä kaikki kunta-alalla päätoimisesti viestinnän parissa työskentelevät. Kuntatiedottajien sähköpostilistan välityksellä keskustellaan kuntien viestinnästä ja kysellään neuvoja kollegoilta.

Maakuntatiedottajat

Maakuntaliittojen tiedottajilla on oma verkosto; tiedottajat tapaavat toisiaan aika ajoin ja käytössä on yhteinen sähköpostilista. 

Piiri-verkosto

Kunta-alan markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten yhteistyöverkosto tarjoaa jäsenilleen vuosittain kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen ja suurtapahtuman lisäksi 3-4 maksutonta seminaaria. Voit liittyä Piiri-verkostoon täältä.

Soster -tiedottajat

Sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen tiedottajilla on oma sähköpostilista. Eri sairaanhoitopiirit organisoivat myös viestintätapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

Verkkotiedottajat

 Verkkotiedottajat tapaavat kerran vuodessa eri kaupunkien ja Kuntaliiton järjestämissä tapaamisissa. Käytössä on myös sähköpostilista.