Maaseudun INFRA-verkosto

Infrakuva

Verkosto on Elinvoimainen maaseutu- hankkeen tuotos. Hanke käynnistyi vuonna 2017 ja se päättyy vuonna 2019. Verkoston kotipesänä toimii Kuntaliitto. Verkosto toimii valtioneuvoton asettaman Maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa. INFRA-verkoston tavoitteena on tuoda yhteen maaseudun INFRAA edistäviä toimijoita, tarjota yhteisen pöydän keskustelulle, ideoinnille ja kehitystyölle, edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tiedon kulkua sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä aktiivista vaikuttamistyötä.

Maaseudun INFRA-verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten varmistaminen liittyen mm. infrastruktuuriin (tiestö, tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto, sähköjakeluverkko), liikenneverkkoon, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi verkostohankkeessa tarkastellaan maaseudun arjen turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö käsittää sekä paikallisen tason, kylä- ja kuntatason, toimintaympäristön sekä laajemmin seutu- ja maakuntatason toimintaympäristön, riippuen mistä toiminnoista, palveluista tai politiikkavaikuttamisesta on kyse. Verkostohankkeen strategisina painopisteinä on tunnistaa maaseudun elinvoimaisen toimintaympäristön tekijät ja niihin vaikuttavat muutokset ja pyrkiä etsimään ja viemään eteenpäin tarvittavia ratkaisuja ja varmistaa tulevaisuuden kunnan ja maakunnat roolit maaseudun toimintaympäristön varmistajana.

Verkostossa mukana ovat:

 • Elenia Oy
 • Liikenne-ja viestintäministeri,
 • Liikennevirasto
 • Maa-ja metsätalousministeriö
 • Maakuntienlaajakaistayhteyshenkilöt
 • Maaseutupolitiikanneuvosto
 • Maataloustuottajain Keskusliitto ry (MTK)
 • Suomen Kiertovoima ry
 • Suomenmetsäkeskus,
 • Suomen Pelastusalan Keskusliitto ry (SPEK)
 • Suomen Tieyhdistys ry
 • Suomenvesihuolto-osuuskunnat ry
 • Vesilaitosyhdistys ry
 • Viestintävirasto
tags
Katri Roivainen

Etunimi
Katri
Sukunimi
Roivainen
Verkostokoordinaattori

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2093
Kännykkä
+358 50 337 0144
Vastuualueet
 • Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö -verkostoprojektin toteuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot