Energiansäästötoimia 50/50-mallin mukaisesti Iin kouluissa ja päiväkodeissa

Kolme peruskoulua Iistä osallistui vuosina 2013–2016 Euronet 50/50 max-hankkeeseen, jossa säästettiin energiaa (vesi, lämpö ja sähkö) kouluissa. Säästöihin ei pyritty teknisin parannuksin tai investoinnein, vaan vaikuttamalla koulurakennuksen käyttäjien tietoisuuteen, asenteisiin sekä toimintatapoihin.

Hanke tarjosi välineistöä ja mittareita, joilla oppilaat pääsivät mittaamaan koulukiinteistöjen energiankulutusta. Oppilaat saivat energianseurannassa saavutetusta rahallisesta säästöstä 50 % omaan käyttöönsä ja he pääsivät itse päättämään mitä summalla hankittiin kouluyhteisöön. Toinen 50 % jäi kunnan säästöksi. Esimerkiksi Aseman koulu säästi vuoden 2015 aikana energiaseurannan avulla 4343,50e.   

Euronet 50/50 max-hanke päättyi Iin kouluissa virallisesti vuoden 2015 lopussa. Iin kunta kuitenkin päätti jatkaa projektia ja laajensi sen koskemaan kaikkia koulujaan ja päiväkotejaan vuoden 2016 alussa. Tarkoituksena on opettaa sekä oppia kestävää kehitystä, joka on yksi Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden neljästä kasvatuspilarista.