Helsingin Kalasatamaan nousee älykäs kaupunkialue

Kalasatama, Kuva Laura Oja

Kuvaaja: Laura Oja

 

Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehitystä. Kalasatamasta tehdään älykkäiden energiajärjestelmien mallialue, jonne rakennetaan Suomen ensimmäinen kaupunginosan kattava älykäs energiaverkko. Kalasataman energiainnovaatioita ovat yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, fiksu energiavarastointi, ekotehokas kaukojäähdytys, kauko-ohjattava muuntamo, vikasietoinen rengasverkko sekä sähköautoverkosto.

Fiksu Kalasatama on käyttäjälähtöinen. Asukkaat voivat seurata Suvilahden aurinkovoimalan tuottoa reaaliaikaisesti ja he voivat hankkia voimalasta oman paneelin, jolloin sen tuottama sähkön arvo hyvitetään sähkölaskussa. Hima-palvelulla asukkaita voidaan puolestaan kannustaa ympäristön kannalta kestävämpiin elintapoihin. Hima-palvelulla asukas voi seurata ja ohjata reaaliaikaisesti kodinkoneitaan mobiililaitteilla, kuten sammuttaa kahvinkeittimen tai laittaa auton lämmityksen päälle. Lisäksi palveluun kuuluu energian- ja vedenkulutuksen seuranta.

Fiksua Kalasatamaa kehitetään joustavasti useiden pienten kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Keväälle 2017 on valittu viisi uutta ilmastopositiivista kokeilua, jotka liittyvät viherratkaisuihin, sähköautoiluun, pysäköintiin, aurinkosähköön sekä hiilijalanjäljen vähentämiseen kotitalouksissa. Jo toteutuneet ilmaston ja ympäristön kannalta positiiviset kokeilut ovat keskittyneet jätehuollon tehostamiseen ja ruokahävikin vähentämiseen.

Fiksua Kalasatamaa koordinoi Helsingin kaupungin kehitysyhtiö Forum Virium.

Mistä idea lähti?

Fiksu Kalasatama lähti kehkeytymään vuoden 2005 tienoilta kaupungin omistaman energiayhtiön Helen Oy:n, ABB:n, Siemensin ja muiden kumppanien visiosta rakentaa Helsinkiin älyenergian pilottialue. Näistä aihioista syntyi myöhemmin Helenin vetämä konsortio, joka toteuttaa mittavia älyenergiaratkaisuja alueella. Fiksu Kalasatama kehitystä ajoi eteenpäin erityisesti silloinen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, jonka visio oli laajentaa Kalasatamaa fiksuna kaupunginosana, jossa pilotoidaan myös muita älykkäitä ratkaisuita älyenergian lisäksi.

Mikä oli keskeisintä onnistumisen kannalta, jotta prosessi saatiin käyntiin tai sen aikana?

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2013 strategian, jossa Kalasatamasta pyritään tekemään älykkään kaupunkirakentamisen mallialue. Alustavalle ohjelmasuunnittelulle saatiin rahoitus Tekesin Fiksu Kaupunki hankkeen kärkihankkeena. Alueen tontinluovutussopimukset kiinteistöjen rakennuttajien kanssa takaavat älykkäiden ratkaisujen perustason syntymisen alueella. Forum Virium valittiin koordinoimaan hanketta syksyllä 2013.

Mitä opittiin tulevaisuutta varten?

On tärkeää saada eri sidosryhmät mukaan ja luoda yhteiskehittämisen toimintamalleja siten, että kaikki mukana olijat hyötyvät.

 

Lisätietoja: