Ilmastonmuutos

Ilmastotoimenpiteiden reseptipankki

Kuntien ilmastokampanjan ilmastotoimenpiteiden reseptipankista löydät konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ilmastotoimenpiteet, jotka on valittu reseptipankin resepteiksi ovat kustannuksiltaan vähäisiä ja päästövähennyspotentiaaliltaan merkittäviä. Siten ne ovat suositeltavia toimenpiteitä, joita kunnat omassa ilmastotyössään voivat toteuttaa. Toimenpidereseptejä lisätään pankkiin Kuntien ilmastokampanjassa käsiteltyjen aihealueiden mukaisesti. Jokainen resepti sisältää sekä toimenpiteen esittelyn, pääasialliset tavoitteet ja hyödyt, jotka toimenpiteen toteuttamisella saadaan, että konkreettiset askeleet toimenpiteen toteuttamiseksi.