Joensuun Ilmastotorilla kuntalaiset ja yritykset tekevät yhdessä vähähiilisemmän arjen ratkaisuja

Joensuun Kirsikkakuja

 

Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke kannustaa Joensuun alueella yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia tekemään ilmastomyönteisiä arjen tekoja. Ilmastotori on järjestänyt useita erilaisia hankkeita ja kokeiluita, joilla edesautetaan Joensuun seudun vähähiilisyyden tavoitteita. Alla on lueteltuna muutamia esimerkkejä Ilmastotorin toiminnasta.

Ilmastotorilla yritykset sekä yhteisöt voivat liittyä Joensuun seudun ilmastokumppaneihin ja tehdä oman ilmastositoumuksensa. Ilmastotori tarjoaa pk-yrityksille ilmasto-ohjelmia, joiden opastuksella yritykset voivat tehdä ilmastotekoja.

Vuoden 2016 ilmastovastuuhankkeessa yhteisöjen ja yritysten välisellä yhteistyöllä istutettiin kirsikkakuja, jonka antimet ovat satoaikana kaikkien käytettävissä. Puiston 24 istutettua puuta sitovat 45 vuodessa 36 tonnia hiiltä, mikä vastaa noin 132 tonnia hiilidioksidia.

Joensuun asukkaat ovat myös päässeet osaksi Ilmastotorin järjestämiä hankkeita, joissa on tehty yhteistyötä paikallisten yritysten kansa. Esimerkiksi Vähähiilinen huhtikuu-kokeilussa valitut kotitaloudet yrittivät pienentää hiili- ja materiaalijalanjälkiään. Kokeilussa asukkaat kulkivat yrityksiltä lainassa olleilla sähköautolla ja -pyörällä.

Ilmastotori tarjoaa kuntalaisille lisäksi tietoa ja kampanjoita. Joensuun karttapalvelusta on saatavilla aurinko- ja geoenergiakarttoja, joiden avulla voi ottaa selville suotuisat paikat aurinko- sekä maalämmön käyttöönottoon.

Hanketoimijana Ilmastotorilla on Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja hankeaika kattaa vuodet 2015–2017. Hanke saa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea ja lisäksi sitä rahoittaa Joensuun kaupunki.

Mistä idea lähti?

Alustava idea oli kirjattu tammikuussa 2014 hyväksyttyyn Joensuun kaupungin Ilmasto-ohjelmaan. Siinä se oli muotoiltu luonto- ja ympäristöinfopisteen nimellä ja sisälsi erillisen ilmasto-osion. Kun hankehakemusta lähdettiin valmistelemaan, se muokkautui ilmastotoriksi ennen kaikkea siksi, että uusi EAKR-rahoituskausi sisälsi erillisen vähähiilisen osion, jolle osoitettiin erikseen rahoitusta EAKR-rahoista.

Mikä oli keskeisintä onnistumisen kannalta, jotta prosessi saatiin käyntiin tai sen aikana?

Yksi tärkeä asia oli, että ilmasto-ohjelmassa oli asetettu tavoite ”hiilineutraali Joensuu 2025” ja kun ohjelma hyväksyttiin valtuustossa, se tarkoitti myös tavoitteeseen sitoutumista. Keskeisin asia onnistumisen kannalta oli, että hanketta ideoitiin isommalla porukalla ja avoimin mielin. Kaikki ehdotukset sekä innovaatiot kirjattiin ja niistä koostettiin hankehakemus.

Mitä opittiin tulevaisuutta varten?

Opittiin, että tavoitteet pitää asettaa korkealle. Kaikki mahdottomiltakin tuntuvat ideat kannattaa huomioida ja mahdollisuuksien mukaan jalostaa eteenpäin.

 

Lisätietoja: