Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Hyppy tylevaisuuteen

Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Haluamme olla luomassa edellytyksiä kuntien kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle sekä elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiselle. Toimintamme perustuu strategisiin valintoihimme

  • askeleen edellä
  • yhteistyötä yli rajojen ja
  • uudistava kulttuuri.

Toteutamme kehittämistoimintaa verkostomaisesti, laaja-alaisessa yhteistyössä erilaisten kuntien, kunta-alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Verkostomaisen kehittämistoiminnan avulla haluamme antaa tilaa erilaisille näkemyksille sekä tietoa ja kokemusta arvostavalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle.

Kuntalähtöisyys toiminnan ydin

Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämisprojekteissa on vuosittain aktiivisesti mukana n. 150 erityyppistä kuntaa eripuolelta Suomea. Laaja-alainen yhteistyö erilaisten kuntien kanssa mahdollistaa aidosti kuntalähtöisen kehittämistoiminnan sekä mahdollisuuden edistää erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien kehitysmahdollisuuksia. 

Omien tutkimus- ja kehitysprojektien lisäksi Kuntaliitto osallistuu laajasti moniin kunta-alaa kehittävien organisaatioiden projekteihin. Yhteistyö korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa on perusta kestävälle ja luotettavalle tulevaisuuteen katsovalle kehittämistoiminnalle. 

Keskiössä Tulevaisuuden kunnat

Kunnat ovat suurten muutosten keskellä. Kuntien uudistumiskyky ja innovatiivisuus riippuvat kyvystä hahmottaa näitä suuria siirtymiä. Tehtävämme on edistää kuntakehitystä, jotta kunnat voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin mahdollistajina.

Tulevien vuosien kehittämisen painopisteenämme on tulevaisuuden kunnan toimintaan liittyvä laaja-alainen tutkimus- ja kehitystoiminta. Päämääränä on, että tulevaisuuden kunnat ovat entistä vahvemmin paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä.

Liite: Projektien teemoittainen jakautuminen 2017 (tilanne 2.3.2017)

Kehittämistyön tulokset laajasti hyödynnettävissä

Kehittämistoimintamme tuottaa laajamittaisia hyötyjä projekteissamme mukana oleville kunnille sekä liiton omaan edunvalvonta-, kehittämis-, ja palvelutoimintaan. Lähtökohtana on, että kehittämistyön tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä koko kuntakentässä mm. viestinnän, koulutuksen ja konsultoinnin avulla. Kehittämistyön tuloksia hyödynnetään laajasti myös liiton edunvalvonnassa esimerkiksi erilaisten lakien ja säädösten valmistelussa.

Liite: Projekteissa syntyviä tuotoksia 2017 (tilanne 2.3.2017)

Tutustu Kuntaliiton kehittämistoimintaan

Kuntaliiton ajankohtainen edunvalvonta, kehittämistoiminta ja verkostot on koottu Kuntaliiton toimintasalkkuun. Toimintasalkku-näkymä tarjoaa ajankohtaista tietoa Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoiminnasta sekä aktiivisista verkostoista. Täältä löydät myös tietoa, mitkä kunnat ovat kehittäjäkumppaneina mukana projekteissamme. Kuntakohtaisella tiedolla haluamme edistää kuntien kehittämisyhteistyötä ja kokemusten vaihtoa.

 

tags
Kuntaliiton toimintasalkku

Toimintasalkku

Toimintasalkusta löydät katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan sekä aktiivisiin verkostoihin.

lateral-image-left

Kuntaliiton projektit

Toteutamme tutkimus- ja kehittämistoimintaa projektimaisesti. Asiakaslähtöisyys ja liiton strategia ovat lähtökohtina toteuttaville tutkimus- ja kehittämisprojekteille.
narrow

Kuntaliiton strategia ja tulevaisuus

Strategiassa on hahmotettu toimintaympäristön muutosajureita, Kuntaliiton olemassaolon merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä mitä liiton toiminnalla tavoitellaan.
narrow

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton strategia ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” antaa liiton toiminnalle ja päätöksenteolle yhteisen suunnan muutosten keskellä. Strategia on suunnattu valtuustokauden 2017-2021 ajalle.

lateral-image-left
Kokouksessa.

Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

lateral-image-left
Tiina Rinne

Etunimi
Tiina
Sukunimi
Rinne
kehittämisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2505
Kännykkä
+358 50 643 92
Vastuualueet
  • Kuntaliiton kehittämistoiminta
  • Kuntien projektitoiminta
  • Kuntien projekti- ja salkunhallinnan kehitysverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategia ja kehitys