Kansalaisopistot kunnissa

Kansalaisopistojen toiminta ja talous vuonna 2016

Kansalaisopistokurssi

Kuntaliiton Kansalaisopistoverkosto on koonnut yhteen 15 verkostossa olevan kuntaomisteisen kansalaisopiston toimintaan ja talouteen liittyviä keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2016.
Raportti tiedonkeruusta on julkaisu Kuntaliiton nettisivuilla.

Kansalaisopistoilla on nyt ja myös tulevaisuudessa merkityksellinen asema kuntalaisten osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa kaikissa kunnissa. Kansalaisopistojen kurssitarjonta on monipuolista ja vastaa eri ikäisten, erityisesti aikuisväestön, elinikäisen oppimisen ja mielekkään toiminnan tarpeisiin.

Tiedonkeruussa oleva kansalaisopistojen toiminta-alueen väestömäärä kattaa Suomen kokonaisväestömäärästä noin 39 prosenttia, joten se antaa kunnallisista kansalaisopistoista läpileikkaavaa kuvaa. Verkoston opistokokoonpano edustaa koko Suomea ja erikokoisia kuntia ja kansalaisopistoja.

Mukana ovat Espoon työväenopisto, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Kivalo-Opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Oulu-opisto, Pieksämäen seutuopisto, Porvoon kansalaisopisto, Puulan seutuopisto, Revontuli-Opisto, Saariston Kombi, Tampereen seudun työväenopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen Kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto sekä Vantaan aikuisopisto.

Kansalaisopistojen toiminnassa ja taloudessa on paljon yhteneväisyyttä, mutta myös selkeitä eroavaisuuksia löytyy. Tutustu raporttiin Kansalaisopistojen toiminta ja talous 2016