Keskusvalvomosta apua rakennusten suunnitelmalliseen kunnossapitoon Seinäjoella

Seinäjoen keskusvalvomo toimii ympäri vuorokauden niin arkena kuin pyhänä. Tilapalveluiden ylläpitämän keskusvalvomon avulla valvotaan erityisesti kaupungin omistamia rakennuksia. Keskusvalvomossa seurataan rakennusten ja niissä olevien erilaisten taloteknisten järjestelmien (kuten ilmanvaihto, lämpötila, valaistus) käyttöä mittarein sekä ohjataan tarvittaessa kulutusta.

Poikkeuksellisista tapahtumista saadaan hälytys ja korjaustöihin tai suojauksiin voidaan ryhtyä nopealla aikataululla. Valvomo parantaa niin kuntalaisten kuin kaupunginkin omaisuuden turvallisuutta ja ennalta ehkäisee mahdollisia myöhemmin ilmeneviä vahinkoja. Keskusvalvomon avulla varmistetaan ennen kaikkea kunnan tarjoamien palveluiden saatavuus.

Erilaisten valvontojen keskittäminen on ollut käytännöllinen ratkaisu Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntaliitoksen strategisiin tavoitteisiin, Seinäjoen ja lähiseudun niin sanottujen K8-kuntien ilmastostrategisiin tavoitteisiin sekä Seinäjoen kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisiin tavoitteisiin. Kaukana toisistaan sijaitsevien toimitilojen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien keskeisimpien asioiden valvonta on hoidettavissa olemassa olevien tietoliikenneyhteyksien avulla. Valvomoratkaisun avulla saatiin käyntiin suunnitelmallinen kunnossapito, jota on toteutettu vaiheittain.